ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 3.235.223.5
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 21  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา  19:51:51

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.lpg2.go.th
ที่ตั้งสำนักงาน376 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
ทางโทรศัพท์054-284791
ทางโทรสาร054-281499
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี :นายพิทักษ์ ธาระณะ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ Email pitaktharana@gmail.com
ติดต่อผู้บริหาร : นายเดชะ ธีระตระกูล (รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาลำปาง เขต 2)
: (รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาลำปาง เขต 2)


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒