ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


สวัสดี ท่านเข้าใช้งานจาก IP Address : 34.204.183.113
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ยินดีต้อนรับ
วันที่ 18  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา  04:25:39

ติดต่อเรา

ที่อยู่เว็บไซต์หลักhttp://www.lpg2.go.th
ที่ตั้งสำนักงาน376 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
ทางโทรศัพท์054-284791
ทางโทรสาร054-281499
ติดต่อกลุ่มกฎหมายและคดี :นายพิทักษ์ ธาระณะ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ Email pitaktharana@gmail.com
ติดต่อผู้บริหาร : นายเดชะ ธีระตระกูล (รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาลำปาง เขต 2)
: (รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึึกษาลำปาง เขต 2)


Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒