โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

ระบบผู้ดูแล