โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Banmaetan School

นายมนัส ถามูล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแม่ทาน

Digital Learning Platform

Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2 [สำหรับผู้ดูแลระบบ]

ข่าวการศึกษา