โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

นายประคอง อินทร์นวล

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสบปราบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

ประชาสัมพันธ์

Digital Learning Platform

Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2 [สำหรับผู้ดูแลระบบ]

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข่าวการศึกษา