โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

นายอภิรมย์ เจียมกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

ประชาสัมพันธ์

Digital Learning Platform

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข่าวการศึกษา