สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2งบทดลอง
วันที่ หัวข้อ
2022-01-07 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
2021-12-03 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
2021-11-08 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
2021-10-13 การเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
2021-10-08 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
2021-09-07 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
2021-08-05 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
2021-07-05 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
2021-06-07 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
2021-05-06 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
2021-04-05 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
2021-03-04 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
2021-02-04 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
2021-01-06 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
2020-12-04 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
2020-11-05 การเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:33:24