สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ
2022-01-24 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2022-01-20 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
2022-01-18 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - โรงเรียนบ้านป่าตาลประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
2022-01-18 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
2022-01-15 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - วันที่ 15 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียนบ้านป่าตาล
2022-01-14 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
2022-01-14 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พบปะนายก อบต.นาโป่ง คุณหมอทองดี สาวงค์ตุ้ย
2022-01-14 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2022-01-14 [โรงเรียนบ้านจอมปิง] - กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษา
2022-01-14 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - กิจกรรมวันเด็ก ปี2565
2022-01-13 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดี ผอ.บรรจง บุญมา
2022-01-13 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา
2022-01-12 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
2022-01-11 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - นักเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบทกลอนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
2022-01-11 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - รับมอบขนม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ และ สท.พิชามนช์ ชวนสมบูรณ์
2022-01-11 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
2022-01-11 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนห้วยแก้ววิทยา รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน
2022-01-11 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - โรงเรียนบ้านป่าตาลขอขอบคุณ คุณเป็ด คุณคิ้ม กทม. คุณจอย เชียงใหม่ คุณอั๋น เยอรมัน และร้านซูซิ Lee min ho ที่ได้นำซูซิแสนอร่อยมาแจกเด็กๆ โรงเรียนบ้านป่าตาล
2022-01-10 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา เข้ารับการตรวจ ATK
2022-01-10 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - มอบกระเช้าผลไม้ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ????
2022-01-10 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - ตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
2022-01-10 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
2022-01-09 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - ตรวจ Antigen Test kit (ATK) คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2022-01-07 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
2022-01-07 [โรงเรียนบ้านเด่น] - วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
2022-01-05 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - โรงเรียนบ้านป่าตาลขอขอบคุณ คุณรัฐภูมิ เสียงกอง (ช้างลายคำ) ที่ได้มอบเครื่องประดับให้กับทางโรงเรียนบ้านป่าตาลไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ขอขอบคุณค่ะ
2022-01-04 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
2022-01-01 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านแม่ทะ ครบรอบ 95 ปี
2021-12-31 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - ผ้าป่าสามัคคี
2021-12-30 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - กิจกรรมวันคริสมาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2021-12-30 [โรงเรียนบ้านเด่น] - ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2021-12-30 [โรงเรียนบ้านสมัย] - โรงเรียนบ้านสมัยผ่านการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว
2021-12-30 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - กิจกรรม กีฬา ฟ้า-ขาว เกมส์
2021-12-30 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2021-12-30 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - วันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2021-12-29 [โรงเรียนบ้านเด่น] - โรงเรียนบ้านเด่น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2021-12-29 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - เปิดโลกทัศน์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดลำปาง และศึกษาท้องถิ่นเมืองลำปาง ณ มิวเซียมลำปาง
2021-12-27 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - กิจกรรมกีฬาสีภายในนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพานหิน ปีการศึกษา 2564
2021-12-27 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
2021-12-27 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันเปตอง ประเภทเยาวชนหญิง
2021-12-27 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - ต้อนรับคุณครูจงศักดิ์ อินไผ่ สู่รั้วโรงเรียนศาลาวิทยา
2021-12-24 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
2021-12-24 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - กิจกรรม Christmas Day
2021-12-24 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - Merry Christmas 2021
2021-12-24 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - กิจกรรมวันคริสต์มาส
2021-12-24 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
2021-12-24 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
2021-12-22 [โรงเรียนบ้านเด่น] - การตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔
2021-12-22 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 2
2021-12-22 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2021-12-20 [โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์] - ร่วมแบ่งปันความสุข
2021-12-20 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนลำปางกัลยาณี
2021-12-17 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - คณะผู้เชี่ยวชาญ จาก สพฐ. เข้ามาชมทะเลหมอก ณ วัดพระธาตุดอยพระฌาน
2021-12-17 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในวันครบรอบวันเกิด
2021-12-17 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2021-12-17 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - โรงพยาบาลแวนแซนด์วูด จัดกิจกรรมในโครงการแบ่งปันรักแก่นักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
2021-12-16 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - ????????‍♀️ทางโรงเรียนบ้านป่าตาลขอชื่นชม คุณแม่น้องน้ำอิง ที่เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วได้ส่งคืนให้เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย และในวันนี้ทางคุณแม่น้องหมากได้มอบสินน้ำใจแทนคำขอบคุณในครั้งนี้
2021-12-16 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
2021-12-16 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - โครงการ "ปุ๋ยหมักรักษ์โลก" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2021-12-15 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติทดลองสอนในสถานศึกษา
2021-12-14 [โรงเรียนบ้านปงแพ่ง] - ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจสอบและให้คำแนะนำ
2021-12-14 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - อบรมเสริมสร้างจิตสำนึกและแกนนำอาสากำจัดขยะ
2021-12-14 [โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์] - นายอำเภอเถินตรวจเยี่ยมโรงเรียน
2021-12-11 [โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด] - การจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้โครงการส่งเสริมการเล่น และกิจกรรมทางกาย เพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของเด็ก 0-12 ปี ในตำบลทุ่งงาม
2021-12-11 [โรงเรียนบ้านเด่น] - พิธีมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2021-12-09 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - ร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ที่อำเภอแม่ทะ
2021-12-09 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
2021-12-09 [โรงเรียนวัดนาแก้ว] - กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
2021-12-09 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - กิจกรรม ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
2021-12-09 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - การตวจสอบภายในประจำปี 2564
2021-12-08 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - นักเรียนรับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี Coway
2021-12-08 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - นายอำเภอแม่พริก มอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แก่นักเรียน
2021-12-07 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - ส่งพี่เลี้ยงเด็กพิการย้ายไปโรงเรียนบ้านนาคต
2021-12-07 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - รับมอบเกียรติบัตรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง ประจำปี 2564
2021-12-03 [โรงเรียนบ้านจอมปิง] - พิธีถวายราชสดุดี
2021-12-03 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - กิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
2021-12-03 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - การประเมินผลงานเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
2021-12-01 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2021-11-29 [โรงเรียนบ้านเด่น] - การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒
2021-11-27 [โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์] - นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
2021-11-27 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รับรางวัลโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น จากบริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ จำกัด
2021-11-25 [โรงเรียนวัดนาแก้ว] - พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
2021-11-25 [โรงเรียนบ้านสองแควใต้] - วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564
2021-11-25 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
2021-11-25 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - วันวชิราวุธ ปี 2564
2021-11-25 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - พิธีถวายราชสุดดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564
2021-11-25 [โรงเรียนบ้านเด่น] - โรงเรียนบ้านเด่น จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔
2021-11-25 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - ท่านผู้อำนวยการไพรินทร์อ๊อดทรัพย์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
2021-11-24 [โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2] - การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดลำปาง
2021-11-23 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - KICK OFF PFIZER IN SCHOOL ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงพยาบาลเกาะคา
2021-11-23 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - ฉีดวัคซีนฉีคซีน Pfizer เข็มที่ 2
2021-11-23 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - นายอำเภอเถิน ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านสะพานหิน ภายใต้แผนงาน "เดินหน้า...ลำปางสุขทุกด้าน"
2021-11-22 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - เวทีจัดการความรู้ ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ ในตำบลนาโป่ง
2021-11-22 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - ถ่ายภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
2021-11-20 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - รับรางวัล "โครงการเศรษฐกิจพอเพียง"
2021-11-20 [โรงเรียนบ้านเด่น] - โรงเรียนบ้านเด่นเข้าร่วมการอบรมการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
2021-11-19 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2021-11-19 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-19 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - ถวายกฐิน ประจำปี 2564
2021-11-19 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2564
2021-11-19 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2564
2021-11-19 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - เดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้ง นายก อบต. และส.อบต. ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
2021-11-19 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - กิจกรรมวันลอยกระทง
2021-11-19 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - งานประเพณีล่องสะเปาหมู่บ้านสองแควใต้ ประจำปี 2564
2021-11-19 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-19 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ทุนสมัชชานครลำปาง ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
2021-11-19 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
2021-11-19 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - กิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2564
2021-11-19 [โรงเรียนบ้านเด่น] - โรงเรียนบ้านเด่นร่วมสิบสานประเพณีลอยกระทง
2021-11-18 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - แสดงความยินดีกับ คุณครูพงศ์สวรรค์ งามจำ ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา และศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านป่าตาล
2021-11-17 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2021-11-16 [โรงเรียนแม่มอกวิทยา] - กิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมทักษะทางอาชีพ ของโรงเรียนแม่มอกวิทยา
2021-11-16 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-16 [โรงเรียนบ้านสองแควใต้] - ตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2/2564
2021-11-15 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - ลองลอง
2021-11-15 [โรงเรียนบ้านเด่น] - โรงเรียนบ้านเด่นจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
2021-11-14 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - โรงเรียนบ้านป่าตาลร่วมถวายกฐิน ณ วัดดอยป่าตาล
2021-11-12 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - โรงเรียนบ้านป่าตาลร่วมถวายกฐิน ณ วัดน้ำโท้ง
2021-11-12 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - ทอดกฐินวัดศาลาไชย
2021-11-12 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี อภิทัช ดีแป้น สู่โรงเรียนศาลาวิทยา
2021-11-11 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กราบสักการะบูชาเจ้าพ่อแม่หลง
2021-11-11 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - นิเทศติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-11 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่อายุครบ 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
2021-11-11 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาเพื่อดำรงตำแหน่งโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
2021-11-10 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - การแนะแนวการศึกษาต่อ
2021-11-10 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564
2021-11-10 [โรงเรียนบ้านแม่เติน] - การปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านแม่เติน
2021-11-09 [โรงเรียนบ้านปงแพ่ง] - นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง
2021-11-08 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - ต้อนรับครูนันทพร เชียงโญ คุณครูคนใหม่ที่ย้ายมาจากโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ
2021-11-08 [โรงเรียนบ้านเด่น] - ยินดีต้อนรับครูรุ่งทิวา จันทร์กาวี
2021-11-08 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - ส่งข้าราชการครูย้ายไปเพื่อดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านปันง้าว
2021-11-08 [โรงเรียนแม่มอกวิทยา] - นักเรียนโรงเรียนแม่มอกวิทยารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก
2021-11-08 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-08 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็มแรก)
2021-11-08 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - นักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
2021-11-07 [โรงเรียนบ้านเด่น] - โรงเรียนบ้านเด่นร่วมงานกฐินสามัคคีและกฐินครอบครัว
2021-11-07 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - ประกาศโรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน (ON-SITE) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-11-07 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - ถวายกฐิน ณ วัดบ้านป่าตาล
2021-11-07 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - ขอขอบพระคุณ แม่ครูประสงค์ หลิดชิววงศ์ มอบปัจจัยหางกฐินให้โรงเรียนบ้านป่าตาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
2021-11-07 [โรงเรียนบ้านสมัย] - โรงเรียนบ้านสมัย ร่วมงานกฐินวัดสมัย
2021-11-06 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - ร่วมงานกฐินบ้านแม่ทาน
2021-11-05 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - โรงเรียนป่าตันวิทยา จัดกิจกรรมอำลานักเรียนของนายณรงค์กร จงวัชรสถิตย์ ตำแหน่งพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ย้ายไปบรรจุครูผู้ช่วย รร.บ้านปลายนา สพป.ลป เขต 3
2021-11-05 [โรงเรียนบ้านเด่น] - โรงเรียนบ้านเด่นศึกษาดูงานโรงเรียนสันโป่งวิทยา
2021-11-05 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - ยินดีต้อนรับข้าราชการครูย้ายมาเพื่อดำรงตำแหน่งโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม
2021-11-04 [โรงเรียนบ้านสมัย] - การติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2021-11-04 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.เขต.ลำปาง เขต 2 ,รอง ผอ.เขต และคณะตรวจเยี่ยม นิเทศ ในการเปิดภาคเรียน
2021-11-04 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - โรงเรียนป่าตันวิทยา ต้อนรับครูผู้สอนคนใหม่ วิชาเอกคณิตศาสตร์
2021-11-04 [โรงเรียนบ้านเด่น] - โรงเรียนบ้านเด่น รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
2021-11-04 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - ปลูกต้นไผ่ซางหม่น ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
2021-11-04 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-04 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-04 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-04 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนธงชัยวิทยาและโรงเรียนสันโป่งวิทยา
2021-11-03 [โรงเรียนบ้านเวียง] - ๑ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย สพป.ลำปาง เขต 2
2021-11-03 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-03 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-03 [โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์] - รอง สพป.ลำปาง เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
2021-11-02 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - นักเรียนโรงเรียนศาลาวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนฉีคซีน Pfizer เข็มที่ 1
2021-11-02 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - KICK OFF PFIZER IN SCHOOL ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงพยาบาลเกาะคา
2021-11-02 [โรงเรียนบ้านเด่น] - โรงเรียนบ้านเด่น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2021-11-01 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - ต้อนรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-01 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-01 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมกับต้อนรับคุณครู สรินยา แก้วเรือง (ครูมิ้ล) ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
2021-11-01 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-01 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-11-01 [โรงเรียนแม่วะวิทยา] - การนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
2021-10-29 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู
2021-10-29 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - ฺBig Cleaning Day ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-28 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - ร่วมถวายโรงทาน งานประชุมเพลิงพระศรีทวน ชีตะมาโร
2021-10-27 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2021-10-26 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - การประเมินสัมฤทธิผลในการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
2021-10-25 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดเปิดทำการเรียนการสอน
2021-10-21 [โรงเรียนบ้านบอม] - ประกาศรายชื่่อผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
2021-10-14 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - ประเพณีตานก๋วยสลาก
2021-10-08 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - การประเมินโครงการ“แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
2021-10-08 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
2021-10-07 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านแม่ทาน
2021-10-07 [โรงเรียนบ้านเวียง] - ๑๑๑ นายอำเภอเถิน ยกย่องและชื่นชมยินดี นักเรียนดีโรงเรียนบ้านเวียง ๑๑๑
2021-10-06 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - ตรวจประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564
2021-10-06 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - โครงการรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19
2021-10-06 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-10-06 [โรงเรียนบ้านเวียง] - เด็กดีโรงเรียนบ้านเวียง เมืองเถิน เจอเงินตกหน้า ธ.กรุงไทย เก็บส่งคืนเจ้าของ
2021-10-06 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2564
2021-10-04 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
2021-10-04 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - ปันน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัยโควิด-19
2021-10-01 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - รับสมัครย้ายนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-01 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - ครูพระสอนศีลธรรม แจกไอศกรีมให้กับนักเรียน
2021-10-01 [โรงเรียนบ้านสมัย] - โรงเรียนบ้านสมัยทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน 82 ปี
2021-09-30 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - มุทิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการ แด่ครูนุสาคร ปันปวง
2021-09-30 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - วันวานวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณอย่างภาคภูมิ คุณครูพนมพร กาวี
2021-09-30 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - คุณครูทองม้วน อำพันธ์ อำลาเพื่อนร่วมงานและนักเรียนในวันเกษียณอายุราชการ
2021-09-29 [โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา] - พิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องจากในวันพระราชทานธงชาติไทย 2564
2021-09-29 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
2021-09-28 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
2021-09-28 [โรงเรียนบ้านสมัย] - โรงเรียนบ้านสมัยประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 3
2021-09-28 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2021-09-27 [โรงเรียนบ้านท่าผา] - รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2564
2021-09-27 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - แจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
2021-09-27 [โรงเรียนบ้านท่าผา] - รับทุนการศึกษาจากพุทธสมาคมจังหวัดลำปาง
2021-09-27 [โรงเรียนบ้านหลุก] - มุทิตาจิตคุณครูศิริพร
2021-09-27 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู ตาม ว.21/2560
2021-09-27 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา
2021-09-23 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเนื่องจากโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
2021-09-23 [โรงเรียนบ้านแม่เติน] - งานมุทิตาจิต
2021-09-22 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยฝ่ายทันตกรรมจากโรงพยาบาลเกาะคา
2021-09-22 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - แจกทุนให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนยากจนและยากจนพิเศษ
2021-09-22 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - มอบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)
2021-09-22 [โรงเรียนปางกุ่มวิทยา] - งานมุฑิตาจิต กษิณานุสรณ์
2021-09-22 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - บริษัท แอคท์ 247 จำกัด มอบทีวีให้กับโรงเรียนบ้านแม่ทะ
2021-09-21 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - การอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โปรแกรม Canva และ Kinemaster” การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข้าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต 2
2021-09-21 [โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา] - โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก
2021-09-21 [โรงเรียนทองทิพย์วิทยา] - อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านฮ่องห้า] - การประเมินเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านฮ่องห้า 2564
2021-09-21 [โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)] - อมรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านแม่พริกบน] - สานสัมพันธ์ชุมชน
2021-09-21 [โรงเรียนต้นธงวิทยา] - การอบรมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ สพป.ลำปาง เขต 2
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านท่าเกวียน] - การอบรมเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านเหล่า] - โรงเรียนบ้านเหล่าได้เข้าร่วม การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม Canva และ KineMaster และการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านเวียง] - กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก
2021-09-21 [โรงเรียนปางกุ่มวิทยา] - การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-21 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านทุ่งขาม] - การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-21 [โรงเรียนศาลาวิทยา] - การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย โปรแกรม Canva และ KineMaster” และ “การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต ๒”
2021-09-21 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - ร่วมสืบสานประเพณี ตานเปรตพลี 12 เป็ง
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี] - อบรมโครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพ "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Canva และ KineMaster" และ "การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต 2 " ผ่านระบบ Google Meet
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านท่าผา] - การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านฮ่องห้า] - ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านฮ่องห้า] - อบรมการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านปงแพ่ง] - เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานโครงการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กิจกรรม “STEM” โรงเรียนบ้านปงแพ่ง ปีการศึกษา 2563
2021-09-21 [โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์] - ประเพณีสลากภัต ประจำปี 2564
2021-09-21 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ทำบุญประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัตร)
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านสมัย] - โรงเรียนบ้านสมัยจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2021-09-21 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - ประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2564
2021-09-21 [โรงเรียนบ้านสะพานหิน] - ร่วมประเพณีท้องถิ่นตานก๋วยสลาก
2021-09-20 [โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2] - Triple One Model แนวทางสร้างอาชีพ
2021-09-20 [โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2] - การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2021-09-20 [โรงเรียนบ้านท่าเกวียน] - การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครั้งที่ 2)
2021-09-20 [โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ] - เดือนสิบสองเป็ง
2021-09-19 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - การนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง
2021-09-18 [โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง] - เข้าร่วมอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด
2021-09-17 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2564
2021-09-17 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-09-17 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - ร่วมต้อนรับคณะองคมนตรีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย
2021-09-17 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - การประเมินประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
2021-09-16 [โรงเรียนบ้านหลุก] - โครงการครูตำรวจ D.A.R.E
2021-09-16 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - เด็กหญิงธารทิพย์ ผ่านภพ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเขียนเรียงความ
2021-09-15 [โรงเรียนบ้านสมัย] - วันที่ 15 กันยายน 2564 รับมอบป้ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563-2565
2021-09-15 [โรงเรียนปางกุ่มวิทยา] - การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
2021-09-15 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)และเครื่องอุปโภคบริโภค จาก กอ.รมน.จังหวัดลำปาง
2021-09-15 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม พร้อมด้วย อุปกรณ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
2021-09-13 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - จ่ายเงินลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในสถานศึกษา
2021-09-11 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - การประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด
2021-09-11 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด
2021-09-10 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - ดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2021-09-10 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - การอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเทศบาลตำบลนาแก้ว
2021-09-10 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - แจกเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท
2021-09-09 [โรงเรียนบ้านสมัย] - คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2021-09-09 [โรงเรียนบ้านสมัย] - วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสมัย รับเงินตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าใใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID - 19)
2021-09-09 [โรงเรียนบ้านสมัย] - แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ 2564
2021-09-09 [โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา] - โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564
2021-09-09 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียน
2021-09-09 [โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ] - โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-09-08 [โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์] - การมอบเงินเยียวยา
2021-09-08 [โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ] - เงินเยียวยา2,000
2021-09-08 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - จ่ายเงินโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000 บาท
2021-09-08 [โรงเรียนแสลมวิทยา] - มอบเงินเยียวยา 2,000 บ.
2021-09-08 [โรงเรียนบ้านเวียง] - การมอบเงินเยียวยานักเรียน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
2021-09-08 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19
2021-09-08 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2021-09-07 [โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา] - กิจกรรมจัดบอร์ดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา 2564
2021-09-07 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - การเรียนการสอนกลุ่มสาระรายวิชาภาษาต่างประเทศ
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - การเรียนการสอนกลุ่มสาระรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านนาคต] - ตรวจสอบสิทธิ์ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
2021-09-06 [โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ(ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์)] - การติดตามโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยการเยียวยาเงิน จํานวน 2,000 บาท
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม] - ทดสอบงานกิจกรรมที่1
2021-09-06 [โรงเรียนอนุบาลแม่พริก(สุนันทสังฆประสิทธิ์)] - ทดสอบงานกิจกรรมที่ 1
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านเหล่า] - การประชุมเชิงปฎิบัติการ ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในสถานศึกษา
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านท่าช้าง] - อบรมการจัดทำเว็บไซต์
2021-09-06 [โรงเรียนปางกุ่มวิทยา] - อบรมการจัดทำเว็บไซต์
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก] - ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (Covid 19)
2021-09-06 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-09-06 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา
2021-09-06 [ชื่อโรงเรียนภาษาไทย] - อบรมการจัดทำเว็บไซต์
2021-09-04 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่พี่น้องแม่เลียงพัฒนาสู้ภัยไวรัสโควิด covid-19
2021-09-03 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
2021-09-03 [โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา] - กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์
2021-09-03 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - โครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2021-09-02 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - ประชุมวิชาการการนำเสนอผลบูรณาการแนวคิดสู่การปฎิบัติที่ดี ตามมาตรฐาน สสวท.
2021-09-02 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดำเนินการตามมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19
2021-09-01 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การคัดลายมือ ระดับศูนย์เครือข่ายอำเภอเกาะคา
2021-08-30 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - โรงเรียนบ้านแม่ทะได้รับโล่เกียรติยศเป็นสถาบันที่ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนฐานราก
2021-08-28 [โรงเรียนบ้านแม่พริกบน] - วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2021-08-27 [โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน] - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูง)
2021-08-26 [โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)] - กิจกรรมทำขนมไข่นกกระทา
2021-08-26 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - การจัดโครงการหนูน้อยวัยใส ปลอดภัยจาคโรค
2021-08-25 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - กิจกรรมเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E
2021-08-25 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - เข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2021-08-25 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมและสายสัมพันธ์ชุมชนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2564
2021-08-24 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-08-24 [โรงเรียนต้นธงวิทยา] - อบรมคอมพิวเตอร์
2021-08-23 [โรงเรียนบ้านสมัย] - โรงเรียนบ้านสมัยผ่านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา 23 ส.ค.2564
2021-08-23 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ขอขอบคุณสุภาภรณ์ สุริวงษ์ ที่มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ
2021-08-19 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - ศธจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-08-18 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตื และค่ายSMT
2021-08-18 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - ค่ายวิชาการบูรณาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
2021-08-14 [โรงเรียนบ้านดอนไชย] - การอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยการซ้อมแผนอพยพหนีภัย และการปฐมพยาบาล
2021-08-14 [โรงเรียนบ้านดอนไชย] - โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
2021-08-13 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2021-08-13 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - โรงเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยมะเกลือ
2021-08-13 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและนาวทางการพัฒนาหลักสูตรฯ
2021-08-13 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การมอบรางวัลกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
2021-08-11 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2021-08-11 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
2021-08-11 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "โครงการ จิตอาสาพระราชทาน"
2021-08-11 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
2021-08-11 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
2021-08-11 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564
2021-08-11 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - โครงการ TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา 2564
2021-08-11 [โรงเรียนบ้านเวียง] - สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 2564
2021-08-11 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2564
2021-08-11 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี
2021-08-11 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564
2021-08-10 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2021-08-09 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - จ่ายเงินค่าครองชีพ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)
2021-08-08 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - กิจกรรมโครงการ Community innovation project
2021-08-06 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2021-08-06 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
2021-08-03 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-08-02 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - ยินดีต้อนรับ ครูอาภาพร มาทา และครูวัชรีภรณ์ กันทะวงศ์
2021-08-01 [โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา] - มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
2021-08-01 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย
2021-08-01 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (การประกวดคัดลายมือและการแข่งขันเขียนตามคำบอก)
2021-08-01 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
2021-08-01 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชดุดี ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา] - วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
2021-07-31 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - เปลี่ยนรูปแบบการการจัดการเรียนการสอน
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รับมอบลูกฟุตบอลบริจาค
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - วันสุนทรภู่
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กศน.อำเภอเถินจัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - วันงดสูบบุหรี่โลก
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และหน้ากากอนามัยให้โรงเรียน
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การพัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563 และเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นที่ 26) โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมรับ-ส่งครูย้ายสถานศึกษา
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 ทัศนศึกษา ณ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีอัญเชิญพระพุทธสุวัฒนวิทยาคม ประดิษฐานบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นป.1
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 3
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การจำหน่ายปลาจากสระในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (LAS)
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ร่วมแสดงความยินดีกับทีมห้วยแก้ว FC
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - นักเรียนรับทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยแก้วให้ความรู้แก่นักเรียน
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - มอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การแข่งขันวาดภาพระบายสีบนหมวกกันน็อค หัวข้อ "วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อค" ระดับภาคเหนือ
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1​ ระดับชาติ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การประชุมขับเคลื่อนการสร้างสนามเด็กเล่น
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รับมอบเครื่องดนตรีพื้นเมือง
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - การอบรมภาษาอังกฤษ “English is fun”
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมแลกของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ประชุมผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 25
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - กิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2021-07-31 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2] - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
2021-07-29 [โรงเรียนบ้านดอนไชย] - โครงการค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ
2021-07-26 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
2021-07-24 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - กิจกรรมวันสุนทรภู่ คู่วันภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด
2021-07-23 [โรงเรียนผาปังวิทยา] - วันอาสาฬหบูชา
2021-07-23 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
2021-07-22 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
2021-07-21 [โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด] - จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
2021-07-21 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - หล่อเทียนพรรษา
2021-07-19 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
2021-07-19 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ต้อนรับครูแสงดาว บุญมา
2021-07-19 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - กิจกรรมวันไหว้ครู
2021-06-26 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กิจกรรมรับมอบทุนการศึกษา
2021-06-25 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
2021-06-25 [โรงเรียนบ้านดอนไชย] - โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
2021-06-25 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและสัปดาห์วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2564 
2021-06-25 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2021-06-25 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - กิจกรรมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติด
2021-06-21 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564
2021-06-17 [บ้านแม่หลง-สบจาง] - กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2564
2021-06-17 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564
2021-06-17 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - พิธีไหว้ครู
2021-06-14 [โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา] - พิธีทำบุญอาคารไพฑูรย์
2021-06-08 [โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย] - การอบรมจัดทำเว็บไซต์
2021-06-08 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - คุณสายทอง วงศ์กลม ร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับอาหารกลางวันและขนม
2021-06-07 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - คุณเปรมฤดี เพ็งยิ้ม มอบ​เงิน จำนวน 10,000 บาท
2021-06-07 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - นิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน ที่ 1/ 2564 และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2021-06-07 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - ปันน้ำใจพี่ให้น้อง
2021-06-03 [โรงเรียนบ้านป่าตาล] - กิจกรรมวันพระ
2021-05-09 [โรงเรียนบ้านท่าผา] - อบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดลำปาง
2021-03-09 [โรงเรียนบ้านท่าผา] - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
2021-02-09 [โรงเรียนบ้านแม่เติน] - อบรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ สพป.ลำปาง เขต 2
2021-02-05 [โรงเรียนสบต๋ำวิทยา(แปงภักดีอุปถัมภ์)] - กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2019-09-23 [โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง] - เกษียณอายุราชการ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเกาะคา 1
0000-00-00 [โรงเรียนบ้านสมัย] - การติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 256
0000-00-00 [โรงเรียนบ้านเด่น] - ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
0000-00-00 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - กิจกรรมการแข่งขันประกวดประดิษฐ์กระทง เนื่องในวันลอยกระทง
0000-00-00 [โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม] - พี่ชวนน้องรักษ์น้ำ (ค่ายรักษ์น้ำ)
0000-00-00 [โรงเรียนป่าตันวิทยา] - โรงเรียนป่าตันวิทยา ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจาก ON-Hand และ ONLINE เป็น รูปแบบ ON-Site (เรียนที่โรงเรียน) ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:34:13