สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2รับสมัครงาน
วันที่ หัวข้อ
2021-10-11 [โรงเรียนบ้านบอม] - ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
2021-09-15 [โรงเรียนบ้านเวียง] - รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
2021-05-20 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
2021-05-17 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
2021-05-03 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - เลื่อนและเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การรับสมัครครูอัตราจ้าง
2021-04-02 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:01:38