สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประกาศ
วันที่ หัวข้อ
2022-01-11 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2565
2021-12-07 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2
2021-12-05 [โรงเรียนบ้านปงแพ่ง] - งดจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) เป็นการชั่วคราว และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน เป็นรูปแบบ On-hand
2021-11-12 [โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น] - ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
2021-11-12 [โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน] - ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
2021-11-01 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
2021-10-23 [โรงเรียนบ้านบอม] - ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
2021-10-01 [โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว] - รับสมัครย้ายนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-09-28 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นการเรียนการสอนแบบ On Hand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙
2021-09-10 [โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา] - ขอประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site พ.ศ.2564
2021-09-09 [โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา] - ประกาศรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท/ รับเงินปัจจัยยากจน สพฐ / รับเงินค่าอาหารกลางวัน 2564
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง] - แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site เป็นการเรียนการสอนแบบ On Hand หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล
2021-09-06 [โรงเรียนบ้านนาคต] - ตรวจสอบสิทธิ์ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
2021-09-03 [โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง] - ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand เป็นการเรียนการสอนแบบ On Site ภายใต้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2021-08-23 [โรงเรียนบ้านสมัย] - ผ่านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษา
2021-08-20 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
2021-08-20 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
2021-08-16 [โรงเรียนบ้านนาคต] - [ปรับรูปแบบการเรียนการสอน] วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564
2021-08-11 [โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี] - เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจำนวน 3 วัน
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - แจ้งเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ประกาศเรื่องการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ขอเชิญร่วมสอบตอบปัญหา ชิงทุนการศึกษาจากชมรมพุทธศาสตร์
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานภาพถ่าย โครงการกิจกรรมการรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาทุกคน ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาทุกท่าน กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์ สำหรับผู้ปกครอง
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - ขอความร่วมมือนักเรียนทำแบบสำรวจการติดตามสภาวะสุขภาพกาย สุขภาพจิตนักเรียนช่วงโควิด-19
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - คว้าแชมป์ทั้ง 2 รุ่นอายุ : การแข่งขันกีฬาฟุตซอล โครงการแข่งขันและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนห้วยแก้ววิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รอบชิงชนะเลิศ โ
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์​ ม.1-ม.3
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันเครื่องร่อนเดินตาม ป.1-ป.3
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
2021-07-31 [โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา] - รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
2021-07-26 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
2021-07-26 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On site เป็นแบบ On hand
2021-07-24 [โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ] - ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากเหตุจำเป็นพิเศษ
2021-07-19 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ประกาศเปลี่ยนการเรียนการสอน
2021-07-19 [โรงเรียนบ้านแม่ทะ] - ระเบียบการปฏิบัติตนและวินัยของนักเรียนปีการศึกษา 2564
1478-12-13 [โรงเรียนบ้านแม่ทาน] - ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ทาน
0000-00-00 [โรงเรียนบ้านดอนไชย] - ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
0000-00-00 [โรงเรียนบ้านน้ำดิบ] - ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:29:22