สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การประชุมทางไกล Video Conference ระบบ Google Meet การรายงาน (eMENSCR)

วันที่กิจกรรม : 2021-10-27

Responsive image

วันที่ 27 ตุลาคม 2564  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วย ทีมบริหารฯ และ ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  ร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) การประชุมทางไกล Video Conference ระบบ Google Meet   จัดโดย สพฐ.   ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:12:01