สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่กิจกรรม : 2021-10-29

Responsive image

วันที่ 29 ตุลาคม 2564  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสถานศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 จำนวน 6 ราย   ณ ห้องประชุมอาคารไม้  สพป.ลำปาง เขต 2
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:57:24