สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2เปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PERFORMANCE AGREEMENT : PA) รุ่นที่ 4 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา

วันที่กิจกรรม : 2021-10-30

Responsive image

วันที่ 30 ตุลาคม 2564    นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  มอบหมายให้   นายชยพล  ศรีประดิษฐ์  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเกาะคา   การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA)   รุ่นที่ 4  ณ ห้องประชุม 1 สพป. ลำปางเขต 2   โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงเรียนเทศบาล 5  ดร.ประเสริฐ  ต้นโนนเชียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:14:17