สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2เปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 1

วันที่กิจกรรม : 2021-10-28

Responsive image

วันที่ 28 ตุลาคม 2564   นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  มอบหมายให้ นายชยพล  ศรีประดิษฐ์  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2   เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ก้าวหน้า พัฒนาต่อยอด เขียนแผนตรงประเด็น เน้นผลลัพธ์กับกระบวนการเรียนรู้สู่ PA ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นคุณภาพ ตอบโจทย์การประเมิน ว.9 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดโดย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเถิน 1 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.)  ณ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา  อ.เถิน  จ.ลำปาง


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:01:29