สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่กิจกรรม : 2021-11-02

Responsive image

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564   นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  มอบหมายให้  นายชยพล  ศรีประดิษฐ์  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วย  นางปาณิศา  คมนัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประมินผลฯ นางสาวภัสสิร์ญา  แสงเมืองเปียง  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ  นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่พริก    ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ  และโรงเรียนผาปังวิทยา


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:36:04