สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2เข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่กิจกรรม : 2021-11-01

Responsive image

วันจันทร์ ที่  1  พฤศจิกายน  2564
                   สพป.ลำปาง เขต 2  นำโดย  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด    จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์  พร้อมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง พร้อมนี้ นายไพโรจน์ วิเศษ​ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  ได้พบปะแจ้งข้อราชการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทราบต่อไป


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:17:01