สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒

วันที่กิจกรรม : 0000-00-00

Responsive image

วันอังคาร ที่  ๒  พฤศจิกายน  2564
 
              นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔        และให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒ ในอำเภอเกาะคา และอำเภอเถิน โดยมีผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:37:15