สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่พริก

วันที่กิจกรรม : 2021-11-03

Responsive image

วันที่ 3  พฤศจิกายน 2564   นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  มอบหมายให้   นางปาณิศา  คมนัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประมินผลฯ พร้อมด้วย  นางสาวภัสสิร์ญา  แสงเมืองเปียง  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ     ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง  ได้แก่ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม  และโรงเรียนอนุบาลแม่พริก


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:27:52