สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒

วันที่กิจกรรม : 2021-11-01

Responsive image

วันจันทร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔
 
            นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ     ให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    (COVID-19)         ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต ๒ ในอำเภอเกาะคา และอำเภอแม่ทะ โดยมีผู้บริหาร  และคณะครูให้การต้อนรับ


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:47:42