สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด อำเภอเกาะคา

วันที่กิจกรรม : 2021-11-04

Responsive image

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564   นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  มอบหมายให้  นายสมบัติ  สิริวงศ์เครือ  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วย นางรุ่งนภา  สายสุทธนาวิชญ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   นายวรวัช  ธรรมวงศ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   โรงเรียนในสังกัดอำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง   โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:14:13