สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2



กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่กิจกรรม : 2021-11-08





Responsive image

วันจันทร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สพป.ลำปาง เขต ๒  นำโดย นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒ พร้อมด้วย ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ศาสนา
พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง พร้อมนี้ นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๒
ได้พบปะแจ้งข้อราชการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทราบต่อไป
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:23:43