สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียภาษาไทย

วันที่กิจกรรม : 2021-11-09

Responsive image

วันที่ 9 พฤศจิกายน  2564  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2  ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางธิติพร จินดาหลวง  หารือกำหนดโรงเรียนเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียภาษาไทย เพื่อกำหนดโรงเรียนเป้าหมายในการจะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา แก้ไขปัญหาการเยนให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2   ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:44:42