สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่กิจกรรม : 2021-11-11

Responsive image

วันที่ 11  พฤศจิกายน 2564   นายไพโรจน์  วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวต้อนรับ และพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2665”  โดย นายสุทธิชัย  จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ “การนำนโยบายการจัดการศึกษาและจุดเน้น สู่การปฏิบัติ” โดย นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดย ว่าที่ ร.ต.ธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการเบิก จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายวัลลพ  สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะการวัดและประเมิผล โดยนางเกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบีงกาฬ


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:25:38