สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่กิจกรรม : 2021-11-13

Responsive image

 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564   นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  มอบหมายให้ นางสาวภัสสิร์ญา  แสงเมืองเปียง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไืทย  โดยมี นายสิธิชัย  จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน เอกชน ชุมชนต่างๆ  ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:49:13