สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก

วันที่กิจกรรม : 2021-11-18

Responsive image

นายสมบัติ  สิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ได้ไปประเมินเด็กหญิงจรัสพร  แต้มดื่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งเข้ารับการประเมินฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ในการนี้ ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน เป็นอย่างดียิ่ง (โสภา ภาพ/ข่าว)


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 10:45:52