สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

วันที่กิจกรรม : 2021-11-24

Responsive image

นายไพโรจน์  วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มอบหมายให้นายสมบัติ  สิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนและต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ได้มาประเมินเด็กหญิงนิภาพร  นันทกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเข้ารับการประเมินฯ ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  (โสภา ภาพ/ข่าว)


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 10:57:01