สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่กิจกรรม : 2021-11-15

Responsive image

สพป.ลำปาง เขต 2  นำโดย  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดี  ต่อสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์  พร้อมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม   และธรรมาภิบาล โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง  พร้อมนี้ นายไพโรจน์ วิเศษ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ได้พบปะแจ้งข้อราชการแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อทราบต่อไป
เมื่อ วันที่  15  พฤศจิกายน  2564
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:03:29