สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด อ.เกาะคา

วันที่กิจกรรม : 2021-11-16

วันอังคาร ที่  16  พฤศจิกายน  2564
      นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และให้คำแนะนำ การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2  ในอำเภอเกาะคา โดยมีผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 09:21:45