สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การประชุมคณะอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team Subcommittee : RTS ) เพื่อคัดเลือกรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

วันที่กิจกรรม : 2021-11-25

Responsive image

วันที่  25  พฤศจิกายน  2564 นำโดย นายชยพล  ศรีประดิษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team Subcommittee : RTS ) เพื่อคัดเลือกรางวัล      คุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ณ ห้องประชุมจอมปิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 09:25:26