สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2021-11-23

Responsive image

วันอังคาร  ที่  23  พฤศจิกายน  2564 
            นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                 โดยมีนายสมพงศ์  พรมจันทร์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธาน  นายรตนภูมิ โนสุ และนายประจักษ์  สีหราช ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา เป็นคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                    ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมอาคารไม้ สพป.ลำปาง เขต 2
 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 09:36:30