สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 ประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการภายใน

วันที่กิจกรรม : 2021-11-24

Responsive image

วันพุธ ที่  24  พฤศจิกายน  2564
​           นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสวัสดิการภายใน  สพป.ลำปาง เขต 2  ณ ห้องประชุมอาคารไม้  สพป.ลำปาง เขต 2  เพื่อพิจารณาเงินกู้สวัสดิการ ภายใน สพป ลำปาง เขต 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2021-11-30 09:40:03