สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมทางไกล  Video Conference การนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) 

วันที่กิจกรรม : 2021-11-26

Responsive image

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564       นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมด้วย ทีมบริหารฯ  และผู้รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี   เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER)  ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ประชุมทางไกล  Video Conference จัดโดย สพฐ.  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:38:17