สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2556

วันที่กิจกรรม : 2021-11-26

Responsive image

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564    นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ. สพป.ลำปาง เขต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2556 งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:03:26