สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ลำปาง 2 อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน performance Agreement : PA

วันที่กิจกรรม : 2021-11-27

Responsive image

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ. สพป. ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน performance Agreement : PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 ณ หอประชุมลำปางหลวง  กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มที่ 1  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู    กลุ่มที่ 2 อบรมผ่านช่องทาง YouTube สพป.ลำปาง เขต 2  โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  นายวีรัตน์  สานุมิตร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจในการทำข้อตกลงในการดำเนินงานพัฒนาการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:06:22