สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2รับการ Coaching Team จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่

วันที่กิจกรรม : 2021-05-25

Responsive image

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา สุดดี ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 รับการ Coaching Team จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน) นำโดย นายสมพงษ์ พรหมจันทร์ ประธานคณะกรรมการฯ ผ่านทางช่องทาง google meet


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:26:15