สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเว็บไซต์จาก สพป.ลป.2

วันที่กิจกรรม : 2021-07-29

            ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้ประกาศเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัด ลงชื่อแสดงความประสงค์ขอเปิดใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 ไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น
            บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมกลุ่ม Line ที่ http://line.me/ti/g/ToIpuGZd4g เพื่อรับฟังคำชี้แจงการใช้งานต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-05-21 17:28:03