สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ครั้งที่ 1/2565

วันที่กิจกรรม : 2022-04-28

Responsive image

นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 2 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแม่ต๋ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-05-21 16:40:40