สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2วางหรีดเคารพศพบิดานางสาวมณีรัตน์ โทพรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่กิจกรรม : 2022-04-29

Responsive image

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเถิน วางหรีดเคารพศพบิดานางสาวมณีรัตน์ โทพรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ บ้านหนองเตา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-05-21 16:04:04