สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ต้อนรับ​คณะ​ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และ เขต 3

วันที่กิจกรรม : 2022-05-09

Responsive image

นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมต้อนรับ​คณะ​ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นำโดย นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมบูรณ์ สันชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และ นางสาวปิยธิดา แผ่นคำ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สพป.ลำปาง เขต 2 และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดย นายประพันธ์ รินพล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นายกานต์เลิศ ก้อนหิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 และนางสาวเสาวรีย์ ศรีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ สพป.ลำปาง เขต 2 ณ หอประชุมดอยพระฌาน สพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-05-21 15:28:12