สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2การอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement  : PA)​ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​

วันที่กิจกรรม : 2022-05-11

Responsive image

สพป.ลำปาง​ เขต​ 2​ จัดอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement  : PA)​ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา​ ระหว่างวันที่​ 11​ -​ 12​ พฤษภาคม​ 2565
***********************************
วันพุธ​ ที่ 11​ พฤษภาคม​ 2565  นายไพโรจน์  วิเศษ  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)​ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 ณ หอประชุมดอยพระฌาณ  โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  นายวีรัตน์  สานุมิตร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจในการทำข้อตกลงในการดำเนินงานพัฒนาการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-05-21 17:04:18