สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่กิจกรรม : 2021-06-28

วันที่ 28 มิถุนายน 2564  นายประพันธ์  รินพล  รอง.ผอ.สพป.ลำปางเขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยคณะทำงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.ลำปาง เขต 2 คณะทำงานโรงเรียนผาปังวิทยา อ.แม่พริก โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และโรงเรียนบ้านปงแพ่ง อ.เสริมงาม  ผลงาน Best Practice การดำเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่ Marketing 4.0 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.ลำปาง เขต ๒


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:28:53