สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2รับวัคซีน SINOVAC เข็ม 2

วันที่กิจกรรม : 2021-06-04

Responsive image

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดย นายวิทยา สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลำปาง เขต 2 จำนวน 50 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID 19) SINOVAC เข็ม 2 ณ โรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง พร้อมนี้ได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลเกาะคา


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:58:05