สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส OIT

วันที่กิจกรรม : 2021-07-22

Responsive image

 
ลำปาง 2  นำโดย นายวิทยา  สุดดี  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ITA Online พร้อมด้วยคณะฯ  เพื่อตรวจสอบข้อมูล OIT จำนวน 43 รายการ ในการรอรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ลำปาง เขต 2 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:04:08