สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning

วันที่กิจกรรม : 2021-08-16

Responsive image

 
วันที่ 16 สิงหาคม  2564 นายประพันธุ์  รินพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบ Active Learning สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้แก่
1. Mr. Clement Charles Quentin Bats
2. Mr. Zachary Publicover Hamilton
3. นางศิริธร  จะวรรณา 
4. นางจงกลณี ภักดีเจริญ
ณ ห้องประชุมอาคารไม้ สพป.ลำปาง เขต 2 


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:39:38