สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่กิจกรรม : 2021-08-17

Responsive image

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดยนายวิทยา  สุดดี ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมอาคารไม้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2564


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:20:36