สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2อบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม "โครงงานคุธรรม" ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน

วันที่กิจกรรม : 2021-08-17

Responsive image

วันที่ 17 สิงหาคม  2564 นายวิทยา สุดดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม "โครงงานคุธรรม"ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ให้กับครูที่รับผิดชอบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนละ 1 ท่าน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ในรูแบบ ON-LINE และ ON-AIR  ณ ห้องประชุมอาคารไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 09:52:48