สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมคณะกรรมกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

วันที่กิจกรรม : 2021-08-17

Responsive image

 
วันที่ 17  สิงหาคม 2564  นายวิทยา  สุดดี  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุม  1   สพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:57:30