สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564

วันที่กิจกรรม : 2021-06-09

Responsive image

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สพป.ลำปาง เขต 2 นำโดย นายวิทยา สุดดี ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2, ผู้อำนวยการการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 รูปแบบประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:38:59