สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 5/2564

วันที่กิจกรรม : 2021-08-18

Responsive image

วันที่ 18 สิงหาคม 2564   นายเดชะ  ธีระตระกูล  รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มอำนวยการ  ครั้งที่ 5/2564  ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2  พร้อมนี้ ได้แสดงความยินดีกับนางสาววาลินี  จำป๋า  ในการได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  กลุ่มอำนวยการ


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:09:12