สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 โดยระบบ Video Conference ผ่านช่องทาง YouTube Lpg2

วันที่กิจกรรม : 2021-08-23

Responsive image

วันที่ 23 สิงหาคม 2564  สพป.ลำปาง เขต 2  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564  โดยระบบ Video Conference  ผ่านช่องทาง YouTube Lpg2 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)   โดยมี  นายวิทยา  สุดดี  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานการประชุม   พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  เพื่อแจ้งข้อราชการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  แนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษาในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:42:40