สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2ประชุม (รูปแบบออนไลน์) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ขยายผลการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)

วันที่กิจกรรม : 2021-08-24

Responsive image

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564 นายวิทยา สุดดี ผอ. สพป.ลำปาง เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุม (รูปแบบออนไลน์) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ขยายผลการจัดกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ให้กับคณะครูโรงเรียนสังกัด สพป. ลำปาง เขต 2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  กลุ่มนิเทศฯ สพป. ลำปาง เขต 2


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 10:22:29