สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

Lampang Primary Education Service Area Office 2โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

วันที่กิจกรรม : 2021-09-16

Responsive image

วันที่ 16  กันยายน 2564  นายวิทยา  สุดดี  ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 2  มอบหมายให้ นางวัชรา  แสงเจริญผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการฯ ออกตรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติโรงเรียนวังหินวิทยาอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ได้ประสบวาตภัย ฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  อาคารเรียนได้รับความเสียหาย จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ในการนี้ สพป.ลำปาง เขต 2 จะได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป


แกลอรี่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

เว็บไซต์เดิม

สพป.ลป.2
lampang2.blogspot.com

จำนวนผู้เข้าช

เก็บสถิติ ณ วันที่ 2022-01-24 11:18:06